Innehåll taggat med: praktik

Idébanken i Emmaboda

Idébankens symboliska nycklar står för: Din passion, Din egen väg i livet, Återhämtning

#jobbet

#jobbet är ett arbetsmarknadsprojekt som riktar sig till dig mellan 16-26 år. Vi arbetar med event- och föreningsverksamhet.

Puzzlet - en bit på väg

Det här projektet handlar om att få stöd att hitta möjliga vägar till arbete. Inom ramen för projektet skapar vi möjligheter för unga och vuxna upp till 35 år som har en rörelsenedsättning att pröva arbete genom arbetsplatsförlagd praktik.

Världens mentor

För ungdomar som nyligen kommit till Sverige kan det vara svårt att ta sig in i samhället. I projektet Världens mentor har runt 60 ungdomar i Örebro fått hjälp med att läsa vidare och hitta ett yrke.

Fenix Söder

Fenix Söder är ett självhjälpscenter och en mötesplats som inkluderar unga vuxna i ett betydelsefullt sammanhang där olika generationer möts.

Praktikplatser - ett steg till arbete

Projektet avslutades hösten 2012 men arbetet med praktik har implementerats på Riksgymnasiet i Göteborg och fortsätter i skolans regi.