Innehåll taggat med: rättigheter

Allas likhet inför lagen

Projektet ska utveckla metoder för personer med intellektuella funktionsnedsättningar för att stärka kunskapen om vardagsjuridik och de regelverk som man som medborgare förväntas känna till för att klara sig i samhället.

Otto - Vägen vidare

Många nykomna unga lever i ofrivillig ensamhet och upplever en stor tomhet när de anländer till Sverige. Därför behövs projektet Otto- Vägen vidare. Vi skapar förutsättningar för möten mellan människor för att våga ta klivet vidare ut i samhället.

Skratturnén - För alla barns rätt

Clowner utan Gränser bjuder in till en Skratturné för att genom skratt, cirkus & samtal sprida kunskap & väcka engagemang för barns rättigheter & få skolklasser i Sverige att se sin del i hur världen kan bli en bättre plats för alla barn.

Ronjabollen 2.0

Ronjabollen 2.0 är ett fotbollsprojekt för tjejer i åldrarna 10-15 som bor i resurssvaga områden i Uppsala.

Rätten att leva mitt liv

Med hjälp av drama, teater och samtal erövrar personer med intellektuella funktionsnedsättningar erfarenheter, verktyg och kunskaper om rättigheter, sex, kärlek, relationer, känslor och kropp. 

Rollkoll

Målet med Rollkoll är att klargöra rollfördelningen mellan godemän/förvaltare och andra aktörer kring huvudmän med psykiska funktionsnedsättningar.

Ungdomsråd för barn och unga med funktionsnedsättning

Projektet syftar till att öka samhällsdeltagandet bland unga med funktionsnedsättning i Botkyrka. Metoden är att bilda ett ungdomsråd.

Om barnkonventionen, av, för och med barn

Projektet syftar till att sprida kunskap om och förståelse för vad barnkonventionen är och innebär till barn och vuxna som möter barn.

Growing Rights

Growing Rights ska utveckla en metod för att kunna undervisa barn om barnkonventionen med hjälp av bild, dans och drama genom s.k. estetiska lärprocesser. Namnet syftar både till "växande" rättigheter och att "odla" dem.

Stärkande kraft

Vi vill ge möjligheten för tjejer i åldrarna 13-20 år att stärka sin självkänsla, minska psykisk ohälsa, möta sina fördomar och minska eventuellt utanförskap. 

Sidor