Innehåll taggat med: rörelsehinder

StrÅng - stress och ångesthantering för unga vuxna med rörelsenedsättning

Projektet syftar till att inhämta kunskap och utveckla metoder inom stress- och ångesthantering anpassat för unga vuxna med rörelsehinder.

Puzzlet - en bit på väg

Det här projektet handlar om att få stöd att hitta möjliga vägar till arbete. Inom ramen för projektet skapar vi möjligheter för unga och vuxna upp till 35 år som har en rörelsenedsättning att pröva arbete genom arbetsplatsförlagd praktik.

Lär dig mer om paddling, skridskoåkning och lägerliv - för dig med funktionsnedsättning

Projektet syftar till att skapa förutsättningar så att fler personer med funktionsnedsättning runt om i landet kan få ett aktivt friluftsliv genom aktiviteterna kajakpaddling, långfärdsåkning i skridskokälke och lägerliv.

Unga mentorer - ett utmärkt stöd

Projekt Unga Mentorer har skapats för att ge barn och ungdomar med funktionsnedsättning möjlighet att få stöd av en mentor. 

Att växa - ett projekt om transition

Att växa - ett projekt om transition vänder sig till föräldrar och ungdomar vid Riksgymnasiet för ungdomar med rörelsehinder, Göteborg. Projektet sätter fokus på transitionen - övergången från tonår till vuxenliv.

Praktikplatser - ett steg till arbete

Projektet avslutades hösten 2012 men arbetet med praktik har implementerats på Riksgymnasiet i Göteborg och fortsätter i skolans regi.