Innehåll taggat med: röst

Tyfon

Tyfon vill utveckla ensamkommande ungas intresse för och kunskaper i demokrati, jämlikhet och mänskliga rättigheter. Genom att jobba tillsammans under kreativa former hoppas vi kunna stärka deltagarnas tro på sig själva samt känsla av sammanhang.

Framtidskören

Som framtidskörklass får man tillsammans med körpedagoger och musiker jobba med körsång med alla sinnen med musik från olika länder och är med och formar en stor framtidskörkonsert i Eric Ericsonhallen på Skeppsholmen då föräldrar och skola inbjuds.

Röst!

RÖST! är ett projekt om unga och makt, demokrati och politik. RÖST! är partipolitiskt och religiöst obundet. RÖST! leds av Annica Carlsson Bergdahl & Jerker Andersson