Innehåll taggat med: samhälle

Du kan, jag kan - en vändpunkt för unga i utanförskap

Projektet ska genom musik fostra ungdomar i utanförskap att närma sig själva och formulera sina känslor i enlighet med en musikpedagogisk tradition. Därmed erbjuda en väg till ny identitet, nytt sammanhang, stärkt självförtroende och hopp.

Interaktiva Växjö

Samhällsdesigners - unga med rätt att påverka

Syftet med projektet är att hitta en modell för att få idrottsungdomar mellan 16-25 år att attraheras av samhällsfrågor genom att visa på konkreta sätt att påverka, hitta ett sammanhang i nya nätverk och se sig som de nya ”samhällsdesignerna”.