Innehåll taggat med: särskola

Montering av fallskydd NoFall i Trollhättans Ishall i Trollhättans kommun

Konståkningsklubben Trollhättan Vänersborg vill vara en klubb för alla som älskar känslan på isen. Med hjälp av No Fall kan vi erbjuda verksamhet för fler personer med olika typer av fysiska och psykiska handikapp jämfört med idag.

Megaviktiga

"Mega Viktiga" med syfte att skapa mötesplatser för ungdomar med någon form av funktionsnedsättning samt erbjuda stöd för vårdnadshavare. Ungdomarna är mellan 13-20 år. Dansgrupper, kill- och tjejgrupper och gymträning är det som dominerar utbudet.

Artiklar för livet

Utifrån olika estetisk-pedagogiska metoder där eleverna bland annat får undersöka, improvisera, leka, analysera, värdera och slutligen framföra en föreställning kommer de att skapa sig förståelse om Barnkonventionen och barns rättigheter.

Installationen Ylva och Toste

Projektet går ut på att skapa en interaktiv installation utifrån barns funderingar kring hur det var att leva på medeltiden.

I särklass säkrare

Samtalsgrupper för och med ungdomar inom särskoleverksamheter samt föräldrautbildningar. Fokus på sex - och samlevnad.

Fördom och stolthet - om normer kring kärlek och sexualitet

Projekt om normer kring kärlek och sexualitet som vänder sig till personer med intellektuell funktionsnedsättning m.fl.