Innehåll taggat med: skolan

Hörande föräldrar till hörselskadade barn

Föräldrar saknar ofta egen erfarenhet av att leva som hörselskadad. De behöver få kunskap om sina barns möjligheter och rättigheter i skolan. HRF vill skapa en kunskapskälla och verktygslåda där de kan hämta information,erfarenhet och kraft.

Klassmorfar och skolmedling

Projektets mål är att genomföra försöksverksamhet med skolmedling genom Klassmorfar/Mormor i tre län och minst tre kommuner. Målgruppen är barn i grundskola, elevorganisationer, skolors brukarråd, skolpersonal, skolledare och lärare.

Vägar till arbete (fd Olika unga - lika förutsättningar)

Det är elever från Anders Ljungstedts gymnasium och Tornhagsskolan i Linköping och från Mimers Hus gymnasium Syd och Thorildskolan i Kungälv som deltar. Alla medverkande elever har olika funktionsnedsättningar och har behov av alternativa verktyg.

Meet My Friends

Ett integrationsprojekt inom Friends som arbetar för alla barns lika värde. I projektet får elever från olika skolor och områden i Göteborg möjlighet att lära känna varandra och göra värderingsövningar med projektet i sina klasser.

PraLin - Praktiskt likabehandlingsarbete i skolan

Projekt PraLin – Praktiskt likabehandlingsarbete i skolan, var ett utvecklingsprojekt som syftade till att stärka och utveckla skolans likabehandlingsarbete. Projektet pågick mellan åren 2010-2012.