Innehåll taggat med: sociala medier

Jag på nätet

Deltagande och rättsligt skydd på nätet för unga inom gymnasiesärskola, särvux och daglig verksamhet enligt LSS. Projektets deltagare använder sociala medier och vi utvecklar strategier för att hantera och förebygga kränkningar som kan uppstå där.

Makt i Media

Makt i Media är en nyhetssajt där personer med funktionsnedsättningar arbetar med olika medieformer på sin fritid.

Re:agera

Det här projektet handlar om mänskliga rättigheter, antidiskriminering och nätaktivism - det vill säga att använda sociala medier strategiskt för att sprida budskap. Re:agera utförs på gymnasieskolor i Östergötland och integreras i ordinarie kurser.

Affärsnytta och Sociala medier

Affärsnytta och Sociala medier är ett projekt för både ungdomar och företagare där vi använder ungas intresse av IT och sociala medier till att för dem bli "en dörr in" till näringsliv, nätverkskontakter och framtida jobb via matchingbanken.se

Kärleken tar form, hatet slår rot

Projektet Kärlek & Hat skapar generationsöverskridande möten där samtal och konstnärlig skapande resulterar i en vandringsutställning och ett pedagogiskt material som ska ut till skolor Västra Götaland.

Samhällsdesigners - unga med rätt att påverka

Syftet med projektet är att hitta en modell för att få idrottsungdomar mellan 16-25 år att attraheras av samhällsfrågor genom att visa på konkreta sätt att påverka, hitta ett sammanhang i nya nätverk och se sig som de nya ”samhällsdesignerna”.