Innehåll taggat med: socialtjänst

Webbaserad utbildning om hedersrelaterat förtryck och våld - ett pilotprojekt

Projektet ska skapa förutsättningar för mer kvalitativ, fördjupande och omfattande kompetensutveckling inom området, som ska gynna både enskilda barn/ungdomar som söker hjälp och kunskapsutvecklingen kring hedersrelaterat förtryck och våld i stort.

Qrut

Ett aktivt föräldrastöd utifrån de behov och förutsättningar som varje enskild deltagare har. Stöd i möten med myndigheter, stöd vid umgänge, stöd vid hemtagning av barn.