Innehåll taggat med: socialtjänsten

Familjehemscentraler

En mötesplats dit familjehem kan komma och/ eller vända sig till för att byta erfarenheter med varandra, få vägledning och information. En mötesplats för placerade- och biologiska barn och ungdomar.

Qrut

Ett aktivt föräldrastöd utifrån de behov och förutsättningar som varje enskild deltagare har. Stöd i möten med myndigheter, stöd vid umgänge, stöd vid hemtagning av barn.