Innehåll taggat med: somalia

Svensksomalier

Arvsfonden har under perioden 1995-2008 beviljat medel till 28 projekt inriktade mot svensksomalier. Projekten har löpt mellan ett och tre år.

Egna Röster Egna Bilder

Projektets själva idé är att nå och arbeta med unga i och utanför den svensksomaliska gruppen i Sverige för att skapa påverkan, förståelse och dialog.

Unga somaliska kvinnor deltar i politiken

Demokratiprojekt som riktar sig till unga somaliska kvinnor.