Innehåll taggat med: stödgrupp

Kumulus - För barn med frihetsberövade föräldrar eller andra närstående

Kumulus finns för barn och unga i Umeå med omnejd som har eller haft en familjemedlem i fängelse, häkte eller fotboja. I den situationen kan det vara skönt att ha någon att vända sig till för stöd, få svar på frågor och känna att man inte är ensam.

Utveckling av kamratstöd för personer med synnedsättning

Det här projektet handlar om utveckling av kamratstöd för synskadade. Målgruppen är personer med synnedsättning. Vi driver samtalsgrupper där vi diskuterar frågor som rör synskadan utifrån ett empowermentperspektiv (egenmakt).

På Plats

På plats ska öka barn och ungdomars delaktighet och inflytande, minska deras utsatthet och skapa en meningsfull fritid för att stärka barn och ungdomar fysiska, psykiska och sociala hälsa.