Innehåll taggat med: svensksomalier

Svensksomalier

Arvsfonden har under perioden 1995-2008 beviljat medel till 28 projekt inriktade mot svensksomalier. Projekten har löpt mellan ett och tre år.

Vara, Vilja, Kunna!

Ett inspirationsprojekt för unga svensksomalier. Projektet vill inspirera och motivera målgruppen genom att lyfta fram karriärförebilder på innovativa sätt.