Innehåll taggat med: teater

En annan del av Huddinge - Vi Teater Och Kultur kloka - Vi ToK kloka

ABF vill genom uppsökande verksamhet ge personer med funktionsnedsättning möjlighet att utöva sitt intresse för teater och kultur genom prova på aktiviteter. Vi vänder oss till ungdomar och vuxna med måttlig till grav funktionsnedsättning.

Mammor och döttrar - att utforska kvinnlig identitet

I workshops i Stockholm och Malmö undersöker vi mammor ur tonårstjejers perspektiv. Vi tar avstamp i ett historiskt öde och våra redskap är drama, det skrivna ordet, foto och textilt skapande. Att upptäcka mamma kan vara att upptäcka sig själv. 

Funk i 4 D landet runt

FUNK I 4D - Landet Runt

är ett projekt om att skapa en den första 100% tillgängliga föreställningen i Sverige. Av, med och för männsikor med eller utan funktionsvariant. Där vi alla ska kunna bidra till ett tillgängligare samhälle genom kultur.  

Ung Scen Norr/Resurscentrum

Ung Scen Norr är den självklara mötesplatsen för ung scenkonst i Norrbotten. Vi arbetar för att alla unga, oavsett vart de bor, ska ha tillgång och verktyg för att själva skapa på fritiden och ge dem makt att påverka det professionella utbudet.

Dramakällan

Dramakällan är ett projekt vars syfte är att öka och tillgängliggöra kunskapen om drama och teaterarbete för och med personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Rätten att leva mitt liv

Med hjälp av drama, teater och samtal erövrar personer med intellektuella funktionsnedsättningar erfarenheter, verktyg och kunskaper om rättigheter, sex, kärlek, relationer, känslor och kropp. 

Ung i Glesbygd 2.0

Kultur- och delaktighetsprojektet Ung i Glesbygd 2.0 genomförs med barn och ungdomar i Korpilombolo i Pajala kommun för att utvecklar ungas kreativitet inom olika uttrycksformer på fritiden, bland annat i studiecirkelform.

Den tomma stolen

Den tomma stolen är en dokumentär berättarföreställning om de tio Per Anger-pristagarnas liv och gärningar som kommer att ligga till grund för ett utbildningsmaterial för elever i åldrarna 15-19. Pilotprojektet genomförs under 2015.

Stafetten

Stafetten är ett projekt av konstnärlig, pedagogisk och social art, vars syfte är att göra elever i ett förortsområde i Göteborg medskapande till teaterföreställningar som artikulerar deras verklighet, deras berättelser och drömmar.

Kulturcentralen

Syftet med detta projekt är att skapa mötesplatser för unga musik-, dans-, och teaterintresserade, inkl. ljud och ljus, som ett alternativ till annan fritidsverksamhet lokalt och i regionen.

Sidor