Innehåll taggat med: tillgänglighet

KiX-modellen – Kreativitet, inspiration och Xtra mycket kärlek!

KiX mål är att skapa ett brett, lättillgängligt och regelbundet utbud av fritidsaktiviteter som är öppet för alla ungdomar, och som ger ungdomar med intellektuella funktionsvariationer tillträde till det ordinarie fritidsutbudet i Halland.

Nybyggnation av ridanläggning i Vara kommun

Vara Hästsportklubb har mottot "För alla!". Vår nya ridanläggning ska låta alla få möjlighet att umgås med hästar och lära sig rida genom tillgänglighet och öppenhet. Projektets målgrupper är framförallt barn och personer med funktionsnedsättning.

VI SKA MED!

 

"Vi ska med" projektet syftar till att förbättra förutsättningarna på arbetsmarknaden för unga döva, hörselskadade och dövblinda. 

Med rätt att handla

Det övergripande målet med projektet är att belysa svårigheter, förbättra möjligheter och stärka rättighter, helt enkelt att skapa trygghet, bättre bemötande och tydligare information för konsumenter. 

Barnrätt för alla

Barnrätt för alla, som tidigare hette BKföralla, arbetar för att göra barnkonventionen mer tillgänglig för barn och unga med olika funktionsvariationer.

Byggnation av bågskyttehall i Malmö kommun

Projektet går ut på att bygga en ny skjuthall på limhamnsfältet då den gamla hallen är för liten för klubbens verksamhet. En ny hall möjliggör en större satsning, både för barn- och ungdomsverksamhet, och för personer med funktionsnedsättning.

DATE - Nya målgrupper

DATE - Nya målgrupper ska ta fram tre lärmaterial för att arbeta med tillgänglighet och likabehandling i förskolan, grundskolan F-3 och gymnasieskolan.

Handikappanpassning av golfbana på Kråkered

Funktek - medskapande museiutveckling (Funtek: Co-Creative Museum Development)

Funktek handlar om att skapa ett museum för alla, där alla kan vara medskapande av kultur.

DATE - Delaktighet, Attitydförändring, Tillgänglighet för Elever

DATE Delaktighet, Attitydförändring och Tillgänglighet för Elever. Projektet DATE ska ta fram ett lärmaterial för att arbeta med likabehandling och tillgänglighet i skolan. 

Sidor