Innehåll taggat med: trygghet

Gemenskap

Projekt Gemenskap syftar till att stärka invandrade mammor i sitt föräldraskap, i en ny kultur genom att skapa delaktighet och trygghet i lokalsamhället för barnfamiljer.

PraLin - Praktiskt likabehandlingsarbete i skolan

Projekt PraLin – Praktiskt likabehandlingsarbete i skolan, var ett utvecklingsprojekt som syftade till att stärka och utveckla skolans likabehandlingsarbete. Projektet pågick mellan åren 2010-2012.