Innehåll taggat med: unga

Bestämma Trots Ålder

Bestämma Trots Ålder är ett projekt som drivs av Förbundet Vi Unga med syfte att skapa mer inkluderande metoder för unga inför, under och efter årsmöten. Målgruppen är barn och unga i åldersgruppen 6-12 år.

Glappet/Scen Totalnormal

Projektet Glappet syftar till att öka möjligheterna för unga med erfarenhet av psykisk ohälsa att, utifrån sitt engagemang och sin kreativitet, hitta social gemenskap och en meningsfull sysselsättning under en återhämtningsfas.

Du kan, jag kan - en vändpunkt för unga i utanförskap

Projektet ska genom musik fostra ungdomar i utanförskap att närma sig själva och formulera sina känslor i enlighet med en musikpedagogisk tradition. Därmed erbjuda en väg till ny identitet, nytt sammanhang, stärkt självförtroende och hopp.

Radio Fri

Du hör oss på Stockholmsfrekvensen 88,9 MHz på fredagar kl 16.00 eller lyssna på oss på hemsidan www.radiofri.se. Du kan också lyssna på oss via vår app ”Radio Fri”.

Nätkoll - trygghet på nätet för barn och unga med NPF

Projektet ska öka kunskapen om nätanvändning bland barn och unga med neuropsykatrisk funktionsnedsättning.

 

Make Equal Music

Projektet Make Equal Music drivs av Make Equal och Popkollo. Med projektet vill vi skapa en jämställd och inkluderande musikscen genom nya samarbeten och gemensamma utbildningsinsatser främst till aktörer som arbetar med musik och unga.

Tyfon

Tyfon vill utveckla ensamkommande ungas intresse för och kunskaper i demokrati, jämlikhet och mänskliga rättigheter. Genom att jobba tillsammans under kreativa former hoppas vi kunna stärka deltagarnas tro på sig själva samt känsla av sammanhang.

Självmordsupplysningen

Självmordsupplysningen är ett projekt för att förebygga självmord bland unga. På sajten kan besökarna chatta med volontärer, maila frågor om självmord och psykisk ohälsa, blogga, diskutera i forum och få information.

Barns röster från A till FN

Projektet testar och skapar metoder för att samla in barns tankar och berättelser. Dessa ska sedan lyftas i en tilläggsrapport till FNs barnrättskommitté. Metoderna ska bli ett inspirationsmaterial för alla som jobbar med barns deltagande.

Present - makt att förändra

Vi behöver inte nå ut: vi behöver släppa in! Syftet med projektet är även att utveckla och öppna Riksutställningars verksamhet för att bli en arena som aktivt samarbetar med unga i samhället

Sidor