Innehåll taggat med: unga till unga

Ekonomismart

Ekonomismart vänder sig dels till arbetslösa unga vuxna mellan 18 och 30 år, som får konkreta tips och praktiska verktyg för att klara vardagen, dels till yrkesverksamma, som får ta del av Ekonomismarts metodstöd för förebyggande arbete.

Yttrandefrihet i praktiken

Ung Media Sverige har under sina elva år som organisation verkat för unga människors yttrandefrihet. Med detta projekt vill vi väcka och utveckla ungdomars intresse och kunskap om yttrandefrihet, offentlighetsprincipen och pressetik.