Innehåll taggat med: unga

Vad ska ni ha oss barn till? Uppfostran -barns och ungas röster

Det är genom uppfostran en stor del av oss blir till, på gott och ont. Unga Klara ska utifrån olika konstnärliga och mänskliga perspektiv - i nära samarbete med publiken utforska vad uppfostran är, vad den vill vara och vad den gör med oss.

Salt

Salt berör allt! Med en vandringsutställning om salt fokuserar vi på tillgänglighet och pedagogik. Vi värdesätter barn och ungas deltagande!

Watch it! - en metodverkstad för förändring

Tycker du en massa saker? Vi snackar demokrati och går snabbt till handling. Testa nya medier, hitta på aktioner och gör din röst hörd!

Mitt Område

Mitt Område vill ge unga boende på Rosengård verktyg att själva ta ordet och kunna ge mer nyanserade bilder av sitt område än de svarta rubriker som så ofta förknippas med Rosengård. Via en egen webbplats, en ung redaktion och en fantasyserie!

Vara, Vilja, Kunna!

Ett inspirationsprojekt för unga svensksomalier. Projektet vill inspirera och motivera målgruppen genom att lyfta fram karriärförebilder på innovativa sätt.

 

MAKT - Mer Antirasism Kommunalt, Tack

MAKT ville som ett nationellt projekt starta ett antirasistiskt arbete på kommunal nivå av, med och för unga, men med politikers och tjänstemäns stöd. Vårt mål var att unga ska få mer inflytande i sin hemkommun!

Röst!

RÖST! är ett projekt om unga och makt, demokrati och politik. RÖST! är partipolitiskt och religiöst obundet. RÖST! leds av Annica Carlsson Bergdahl & Jerker Andersson

Sidor