Innehåll taggat med: ungdomar

High Stakes - ungdomar i riskzonen för spelberoende

High Stakes riktar sig till 16-25 åringar för att öka kännedomen om problematiken bakom spelberoende och dess konsekvenser. Projektet arbetar förebyggande, informativt och som stöd för de som redan är fast eller på väg in i ett spelmissbruk. 

Våra Liv

Ett samverkansprojekt mellan Malmö stad och ett antal organisationer i Malmö som syftar till att förebygga radikalisering, kriminalitet och våldsbejakande extremism bland ungdomar.

Young Sapmi

Projektet Young Sápmi vänder sig till unga samer i Jokkmokks kommun. Deltagarna ska bland annat dokumentera med fotografier hur det är att leva som ung same i Sverige idag. En fotoutställning, en hemsida och andra aktiviteter kommer att ske. 

Installation av NoFall fallskyddsanläggning i ABB Arena Karlskrona i Karlskrona kommun

Projekt Jämlik Ishall drivs av Svenska Konståkningsförbundet i samarbete med Allmänna Arvsfonden. Projektet syftar till att integrera personer med funktionsnedsättning i konståkningen.

VI SKA MED!

 

"Vi ska med" projektet syftar till att förbättra förutsättningarna på arbetsmarknaden för unga döva, hörselskadade och dövblinda. 

Nybyggnation av golfstudio i Arboga kommun

Arboga golfklubb, som är en handigolfklubb, utvecklar golfverksamheten och bygger ut anläggningen i Haketorp med en golfstudio mm.

Nybyggnation av ridhus i Skellefteå kommun

WAANO

WAANO (2015- 2017) arbetar med metodutveckling som medvetandegör utbildningsverksamhet om våldsbejakande extremism genom föräldrautbildningar, mentorskola för unga, familjebaserad psykosocial rådgivning och motberättelser genom podcast, TV och film.

Webbaserad utbildning om hedersrelaterat förtryck och våld - ett pilotprojekt

Projektet ska skapa förutsättningar för mer kvalitativ, fördjupande och omfattande kompetensutveckling inom området, som ska gynna både enskilda barn/ungdomar som söker hjälp och kunskapsutvecklingen kring hedersrelaterat förtryck och våld i stort.

Teckna - ett upplysningsprojekt om relationer, sexualitet och kroppen

RFSU Stockholm ska ta fram material för sexualupplysning på teckenspråk, samt utbilda informatörer som ska genomföra sexualupplysningspass i skolor, med döva och hörselskadade ungdomar. Alla informatörer är fullt teckenspråkiga.

Sidor