Innehåll taggat med: ungdomsråd

Medborgarprojektet

Medborgarprojektet är en treårig satsning ifrån Sveriges ungdomsråd som syftar till att göra det enklare för ungdomar att påverka och delta politiskt i den kommun, stad eller stadsdel där de bor.

Ungdomsråd för barn och unga med funktionsnedsättning

Projektet syftar till att öka samhällsdeltagandet bland unga med funktionsnedsättning i Botkyrka. Metoden är att bilda ett ungdomsråd.

Center för information om destruktiva subkulturer

Ett center på Fryshuset som arbetar mot och har bred kunskap om destruktiva subkulturer, sammanställer information (teoretisk och praktisk), förebygger, minskar och stryper nyrekryteringen med syfta att försvaga subkulturernas ställning.