Innehåll taggat med: utbildning

SpinnVäxa / SpinnUnga

Vad kan dans vara?

Vem får kalla sig dansare?

Vem har rätt till utbildning?

Genom dansgrupper för barn och unga (SpinnVäxa) och kompaniet för unga dansare (SpinnUnga) möjliggör vi dansutbildning som är integrerad och öppen för alla.

Webbaserad utbildning om hedersrelaterat förtryck och våld - ett pilotprojekt

Projektet ska skapa förutsättningar för mer kvalitativ, fördjupande och omfattande kompetensutveckling inom området, som ska gynna både enskilda barn/ungdomar som söker hjälp och kunskapsutvecklingen kring hedersrelaterat förtryck och våld i stort.

LAGA

I en skolklass på 30 elever finns det i genomsnitt tre barn med astma, fyra med allergisk snuva och två med födoämnensöverkänslighet. Projektet går ut på att skapa en säker och tillgänglig skola för alla. Tillsammans kan vi LAGA skolan!

Nyhetsbyrån

Nyhetsbyrån ska engagera ungdomar 15-25 år från Tensta och andra Stockholmsförorter att under tre år driva en fristående nyhetsredaktion.

Unga engagerar unga

Kvinna till Kvinna stärker kvinnor i krig och konflikter för att deras makt och inflytande ska öka. Vi samarbetar med kvinnoorganisationer som på olika sätt stärker kvinnor att ta plats i arbetet för hållbar fred och återuppbyggnad.

Work

WORK ska skapa förutsättningar att anställa fler med funktionsnedsättning inom kulturområdet. Det görs genom utbildningsinsatser, konstnärliga verk samt opinion kring hur arbetsmarknaden kan ge plats för individer med olika förutsättningar.

Utbildning av museipersonal för bildande av nätverk kring funktionshindersperspektivet

Ett samarbetesprojekt mellan Handikapphistoriska Föreningen och Upplandsmuseet. Funktionshinder och Kulturarv, utbildning och samverkan.

Utbilda dig till taxiförare, ansök om studieplats

Behovet av taxiförare bedöms vara stort för arbetsmarknaden i ett längre perspektiv, beroende på att medelåldern idag är hög och därmed förväntas framtida stora pensionsavgångar baserat på uppgifter från Arbetsförmedlingen.

 

Nätaktivisterna - antirasism på nätet

Genom att utbilda gymnasieelever i hur rasistiska strukturer fungerar, nätaktivism och vilka lagar som gäller på nätet vill projektet uppmuntra och stötta unga i att vara antirasistiska aktörer på nätet.

Betongmammorna

Betongmammorna är ett diakonalt bilningsprojekt för att bryta isolering och möjliggöra mammors möjlighet till utbildning.

Sidor