Innehåll taggat med: våld i nära relation

BOM - ett projekt för våldsutsatta barn och deras mammor

Projektet syftar till att våldsutsatta barn ska få vara just barn samt att deras mammor får ett socialt nätverk. 

Barnet i Pappaprogrammet - BiP

Projektet bedrivs inom ramen för ett behandlingsprogram riktat till pappor som sökt hjälp för aggressionsproblematik. Behandlingen är individuell eller i grupp.

Machofabriken

Machofabriken är ett metodmaterial bestående av övningar och kortfilmer. Med metodmaterialet bedrivs ett förändringsarbete med ungdomar kring värderingar och normer för genus i allmänhet och manlighet i synnerhet.

Från handling till vidareutveckling

Vårt mål är att kvinnor med funktionsnedsättning som blir utsatta för våld ska, precis som alla andra kvinnor, få det stöd de kan behöva och har rätt till.