Innehåll taggat med: verktyg

De Ungas SommarAkademi, Konstepidemin

Feriearbetande ungdomar får, med kreativa verktyg, producera saker som gör skillnad för någon annan, handledda av etablerade konstnärer . De har ett jobbuppdrag, de behövs, tas i anspråk, ges utrymme, lyfter kreativiteten och skapar delaktighet.

Yttrandefrihet i praktiken

Ung Media Sverige har under sina elva år som organisation verkat för unga människors yttrandefrihet. Med detta projekt vill vi väcka och utveckla ungdomars intresse och kunskap om yttrandefrihet, offentlighetsprincipen och pressetik.