ANMÄLAN till informationsdag för kommuntjänstemän i Västra Götaland

För att informera om vilka möjligheter som finns att söka pengar och inspirera er som jobbar i eller nära ideella organisationer bjuder Arvsfonden in till en träff för hela Västra Götaland i  Göteborg den 13 mars.

Under förmiddagen informerar representanter från Arvsfonden om fondens olika stödformer, vilka regler och kriterier som gäller och inte minst vilka stora möjligheter det finns för Västra Götalands föreningar att starta projekt med stöd av Arvsfonden. Vi gästas också av två projekt som fått stöd av Arvsfonden, Community X som drivs av föreningen Twisted Feet och Lundsbrunns Rymdcenter som drivs av Lundsbrunns Samhällsförening. De berättar om sina erfarenheter med att ansöka.

Tid och plats
Onsdag 13 mars klockan 09.00-12.00 (registrering från klockan 8.30)
Ullevi restaurang och konferens, Paradentrén, Göteborg  

Arrangemanget är kostnadsfritt och vi bjuder på fika under förmiddagen.

Välkommen!

Lokalen är tillgänglighetsanpassad och utrustad med hörsel/teleslinga. Skrivtolk kommer att finnas på plats. Skriv in om du har behov av teckenspråks- och/eller syntolkning, önskemål om specialkost eller mötesdokumentationen i alternativa format, till exempel i digital form eller på lättläst svenska. Genom att inte använda parfym eller andra doftande produkter vid mötestillfället, visar du hänsyn till de deltagare som kan ha allergi eller överkänslighet.