Ålder är inget hinder

Har ni idéer till en ny verksamhet som innebär ökad delaktighet för äldre med funktionsnedsättning? Då kan ni söka stöd ur Allmänna arvsfonden.
Senast uppdaterad: 10 februari, 2020 - 14:11

Allmänna arvsfonden vill stimulera till fler nyskapande och utvecklande projekt som bidrar till ökad delaktighet och tillgänglighet i samhället för äldre med funktionsnedsättning.

Vad räknas som funktionsnedsättning?

En funktionsnedsättning kan man ha haft sedan länge eller fått nyligen. Med stigande ålder är det vanligt att man får en eller flera funktionsnedsättningar, till exempel hörsel- och synnedsättningar, depression eller begränsningar i rörelseförmågan. Vi har inte satt någon gräns för när man räknas som ”äldre”.

Arvsfondens möjligheter

Hos Allmänna arvsfonden kan ni söka pengar för antingen projektstöd eller lokalstöd. Ert projekt kan pågå i upp till tre år från det att ni som sökande förening har beviljats stöd.

Projektstödet syftar till att ta fram en nyskapande eller utvecklande metod, arbetsmodell, samarbete eller nya former av mötesplatser för äldre med funktionsnedsättning. Projektet kan pågå under 1–3 år och stödet kan användas till bland annat löner, aktiviteter och metodmaterial. Sökande organisation ska ha varit verksam i minst ett år.

Lokalstödet syftar till att göra en om-, till- eller nybyggnation av en lokal eller anläggning. Syftet ska vara att starta en ny verksamhet för äldre med funktionsnedsättning som inte finns på orten (inom 10 kilometers radie). Verksamheten Sökande organisation ska ha funnits i minst två år.

Vem kan söka stöd?

Det är ideella föreningar och andra icke-vinstdrivande organisationer som kan söka pengar för projekt- och lokalstöd. Offentliga huvudmän kan söka projektstöd, men då måste projektet drivas i nära samarbete med ideella föreningar.

Vi ser gärna samarbeten mellan flera olika aktörer inom föreningslivet och offentliga organisationer. Samverkan är en viktig faktor för projekts framgångar och möjligheter till långsiktig överlevnad.

Det går inte att söka stöd för det som är offentlig huvudmans ansvar, till exempel att bedriva vård- och omsorgsverksamhet eller att tillhandahålla hjälpmedel.

Kontakta oss med din idé

Kontakta gärna oss för att prata med en handläggare och bolla dina idéer om projekt.

Telefon: 08-700 09 40

Telefontider: Tisdagar och torsdagar mellan klockan 09.00-11.00.

Vi har tyvärr inte möjlighet att läsa och bolla projektförslag som skickas in via e-post.

Har du generella frågor om vår satsning för äldre med funktionsnedsättning är du välkommen att kontakta:

Kristina Nordin, projektledare
Telefon: 08-700 07 85
E-post: fornamn.efternamn@arvsfonden.se

Ung kvinna

Testa din idé

Gör testet här på arvsfonden.se för att få veta om din organisations idé faller inom ramen för vad Arvsfonden kan ge pengar till. 

Vad krävs för att få pengar? 

För att få pengar från Arvsfonden vill vi att ditt projekt uppfyller tre övergripande krav – våra kriterier.

Ansökningsblanketter

Här har vi samlat de blanketter och dokument som du behöver för att skriva din ansökan.

Ring och bolla idéer

PROJEKTSTÖD
Tisdag och torsdag klockan 9-11
Telefon 08-700 09 40

LOKALSTÖD
Torsdag klockan 9-11
Telefon 08-700 08 41

Så förbereder du dig inför samtalet

Film om hur du söker pengar

Arvsfondens handläggare informerar och ger råd.

En projektledare som drivit flera projekt med stöd från Arvsfonden delar med sig av sina erfarenheter och bästa tips.