Till innehållet

Ansökningsmallar

Här finns ansökningsblankett, budgetmall och annan information som ni behöver för att ansöka om pengar ur fonden.

Innan ansökan är det viktigt att läsa om Allmänna arvsfondens stödformer, målgrupper, kriterier och generella villkor på sidan Ansök om pengar. Där finns även tips för er ansökan.

Vi har olika ansökningsblanketter beroende på stödform.

Välj stödform nedan för att ladda ned rätt dokument.

Välj stödform för att ladda ner dokument:

Ansök om projektstöd

Här nedan finns blankett för ansökan och en budgetmall som behöver fyllas i för att ansöka om stöd. Det finns även länk till information om viktiga intyg som ska skickas tillsammans med ansökan.

Innan ni skickar in ansökan

Följ gärna checklistan, så blir er ansökan blir så fullständig som möjligt.

Checklista

 • Svara på alla frågor.
 • Fyll i alla uppgifter på ansökans första och sista sida.
 • Se till att rätt personer har skrivit under ansökan. Det är den som har behörighet att företräda sökande organisation (firmatecknare) som ska skriva under ansökan. Ibland är det en person, ibland är det flera. Behörigheten ska styrkas av de handlingar som ni skickar med i er ansökan:
  - stadgar
  - årsmötes- och/eller styrelsemötesprotokoll.
 • Tänk på att om ni ändrar i era stadgar, behörighet, kontaktpersoner och så vidare, måste ni meddela oss detta.

Mallar för ansökan

Spara ner ansökan och budgetmallen på en dator, innan ni börjar fylla i dem.

Ansökan om projektstöd Pdf, 318 kB.

Budgetmall för ansökan om projektstöd Excel, 145 kB.

Viktiga intyg du måste lämna med en ansökan till Arvsfonden

Tips: att tänka på när ni fyller i ansökan

Vi har sammanställt sju tips på vad som är bra att tänka på när ni skriver er ansökan om projektstöd.

 1. Börja med att använda ansökningsmallen (länk här ovanför) som ett arbetsdokument. Vissa frågor tar längre tid att besvara och kräver mer efterforskningar. Andra frågor går snabbare att besvara.
 2. Var gärna flera som arbetar med ansökan. Ett projekt är inte en enskild persons arbete utan ett samarbete. Se till att målgruppen för projektet involveras tidigt i processen, om det finns förutsättningar även i skrivprocessen. Se till att alla förstår och är inkluderade.
 3. Sammanfattningen ska ge en kort övergripande beskrivning av hela det tänkta projektet. Den ska omfatta projektets syfte, mål, målgrupp, exempel på metod eller aktiviteter och plan för överlevnad efter projektets slut. Ibland är det enklare att skriva sammanfattningen sist, när allt det andra är ifyllt.
 4. Bakgrund. Lägg tid på er omvärldsanalys och bakgrundsbeskrivningen. Här på webbplatsen finns många exempel på andra arvsfondsprojekt. Sök och läs på. Beskriv vad som har gjorts tidigare och vad just ni ska göra. Motivera varför det behövs ett utvecklingsprojekt.
 5. Samarbetsorganisationer. Beskriv vilka andra organisationer och aktörer som projektet vill samarbeta med. Beskriv vilken roll de ska ha i projektet. Kom ihåg att ange kontaktuppgifter till era samarbetsparter. Försäkra er om att projektet verkligen är förankrat hos samarbetsparterna. Skicka gärna utkast på ansökan till dem så att de också får se och läsa och komma med synpunkter innan ni skickar in ansökan.
 6. Arvsfondens tre kriterier: utvecklande, målgruppens delaktighet och plan för överlevnad. Hur ni beskriver att ert projekt uppfyller de tre kriterierna är det absolut viktigast. Förklara tydligt och konkret.
 7. Budget. Tänk på att budgeten ska följa er tids- och aktivitetsplan. Läs anvisningarna från våra controllers som finns i vår budgetmall (länk här ovan). Ni kan få pengar för till exempel projektledarens lön, lokalhyra och fika om ni har aktiviteter för målgruppen. I budgetmallen finns tydlig information och exempel på vad ni kan söka pengar för. Ta in de underlag och offerter som ni behöver för att kunna sätta en realistisk budget. Ni måste kunna förklara och specificera alla budgetkostnader.

Ansök om lokalstöd

Här nedan finns ansökningsblankett och budgetmall som ni behöver fylla i. Det finns även länk till information om viktiga intyg som ska skickas tillsammans med ansökan.

Gör så här:

 • Ladda ner och spara mallarna innan ni börjar fylla i ansökan.
 • Använd pil-tangenterna när ni vill förflytta er mellan de ifyllningsbara fälten.
 • Skriv kortfattat, gärna indelat i stycken.
 • Vill ni fetmarkera text, använda punkter för listor etcetera? Klistra in er text från ett annat dokument.

Problem att öppna/ fylla i ansökningsmallen?

Om ni inte har Officepaketet installerat på er dator, kan ni uppleva problem med dokumentet "Ansökan om lokalstöd". Skicka i så fall e-post till info@arvsfonden.se för att få en annan version av ansökningsmallarna.

Ansökan om lokalstöd Word, 215 kB.

Budgetmall för ansökan om lokalstöd Excel, 141 kB.

Viktiga intyg du måste lämna med en ansökan till Arvsfonden

Tips: att tänka på när ni fyller i ansökan

Vi har sammanställt åtta tips på vad som är bra att tänka på när ni skriver er ansökan om lokalstöd.

 1. Börja med att använda ansökningsmallen som ett arbetsdokument. Vissa frågor tar längre tid att svara på. Andra frågor går snabbare att besvara.
 2. Följ anvisningarna och svara på alla frågor.
 3. Var gärna flera som arbetar med ansökan. Se till att allt som står i ansökan är förankrat i styrelsen.
 4. Se till att målgruppen för projektet involveras redan i planeringen av projektet.
 5. Försäkra er om att projektet verkligen är förankrat hos samarbetsparterna.
 6. Budget: Läs anvisningarna i budgetmallen. Ta in underlag och offerter för kostnaderna i budgeten. Arbete som ska utföras ideellt eller av föreningens personal får inte ingå i budgeten.
 7. Se till att rätt personer har skrivit under ansökan. Det är den som har behörighet att företräda sökande organisation (firmatecknare) som ska skriva under ansökan. Ibland är det en person, ibland är det flera. Behörigheten ska styrkas av de handlingar som ni skickar med i er ansökan:
  - stadgar
  - årsmötes- och/eller styrelsemötesprotokoll.
 8. Se till att ni har med de bilagor som krävs enligt den checklista som finns med i vår mall för ansökan.
Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan uppdaterades 2024-04-18.