Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Ny arvsfondslag med äldre som målgrupp

Den 1 juli 2021 väntas en ny lag om Allmänna arvsfonden träda i kraft. Regeringen har lämnat en proposition till riksdagen med förslag om att modernisera regelverket för Allmänna arvsfonden.

Syftet är att lagen ska bli tydligare och mer lättöverskådlig. Därtill föreslås att fondens målgrupper utökas till att även omfatta äldre personer från 65 år.

Under början av sommaren läggs nya blanketter och instruktioner ut på Arvsfondens webbplats. Fram till den 1 juli kommer alla inkomna ansökningar att hanteras och bedömas utifrån den nuvarande lagen. Vår rekommendation är därför att inte skicka in ansökningar som rör den nya målgruppen före den 1 juli.

Vi kommer löpande att fylla på med information på webbplatsen.

Om nya lagen på regeringens webbplats

Sveriges radios reportage om den nya lagen

Vill du prenumerera på Arvsfondens nyhetsbrev?

Sidan uppdaterades 2021-03-24.