Till innehållet

Vanliga frågor om att ansöka

Här finns svar på vanliga frågor om hur man söker pengar från Allmänna arvsfonden.

16. Kan ett religiöst samfund få stöd för att köpa eller bygga ny lokal för gudstjänst?

Arvsfonden kan inte ge stöd för inköp av lokaler utan endast för om-, till- eller nybyggnation av lokaler och anläggningar. Ansökningar om gudstjänstlokaler från religiösa samfund bedöms på samma sätt som andra ansökningar utifrån Arvsfondens tre kriterier: delaktighet, utvecklande och överlevnad, samt demokrativillkoret i våra generella villkor. Läs mer på sidan Ansök om pengar.

17. Ett kommunalt fastighetsbolag äger en lokal. Går det att söka medel för att bygga om en mötesplats eller lokal och därmed utöka verksamheten med fler aktiviteter?

Om den sökande föreningen har ett nyttjanderättsavtal på lokalen kan de göra om lokalen för den nya verksamheten med medel från oss. Dock är det viktigt att alla våra kriterier också är beaktade, det vill säga: utvecklande, delaktighet av målgruppen (hela vägen) samt att det finns en plan för överlevnad efter projekttiden.

18. Kan man söka stöd för projekt som föreningen gör tillsammans med kommunen?

Ja. Det är relativt vanligt att kommunen finns med som partner i projekt för att till exempel säkra upp fortlevnaden i ett projekt, eller för att hjälpa projektet att nå en viss målgrupp. Dock är det viktigt att föreningen och målgruppen har en huvudroll i projektet och är delaktiga hela vägen. Arvsfonden kan inte heller ge stöd till verksamhet som är offentlig huvudmans uppdrag – det behöver finnas ett tydligt utvecklande perspektiv.

19. Går det att söka pengar till en förstudie?

Arvsfonden beviljar förstudier i undantagsfall, då förutsättningarna för att undersöka om ett projekt är möjligt att genomföra är mycket komplicerade och det inte gjorts något liknande inom området. Exempelvis om det behöver göras en miljökonsekvensanalys av ett område inför en lokalstödsansökan, eller om det behöver utredas övergripande förutsättningar för om en projektidé är genomförbar.

Villkor för förstudier:

  • En förstudie kan max hålla på i sex månader och kan max omfatta 500 000 kronor.
  • Förstudier ska inte användas för att göra sådant som ingår i sedvanligt förarbete inför en vanlig ansökan.
  • I en förstudie bör det inte ingå någon projektverksamhet med målgruppen.
  • Förstudie ansöks om med den ordinarie ansökningsmallen för projektstöd.
  • En genomförd förstudie är inte en garanti om att sökande kommer få bifall på projektidé som baseras på förstudien.

Bolla era projektidéer med oss!

Ring gärna och bolla era projektidéer med någon av våra handläggare. Se våra telefontider nedan. Det är olika tider och telefonnummer beroende på vilken av fondens två stödformer som din fråga gäller.

Projektstöd: när ni vill utveckla en metod eller verksamhet.

Lokalstöd: när ni vill göra en byggnation för att starta en ny verksamhet.

Projektstöd
Tisdag
9.00-11.00
Torsdag
9.00-11.00
Telefon
08-700 09 40
Lokalstöd
Torsdag
9.00-11.00
Telefon
08-700 08 41

Tisdagen den 13 februari är telefontiden inställd.

Telefontiderna är alltid inställda på helgdagar/röda dagar.

En fyrkantig byggnad målad i färgglada ränder. I förgrunden syns färgglada vimplar.

Cyklopen i Högdalen (Stockholm) är ett brukarstyrt kulturhus som byggts med stöd av Allmänna arvsfonden. Genus-, demokrati- och mångfaldsfrågor präglar verksamheten.

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan uppdaterades 2024-01-11.