Till innehållet

Jävssituationer

Våra generella villkor för stöd har ett avsnitt om jävssituationer. Det gäller exempelvis partiskhet och dubbla intressen, eftersom det kan bli problematiskt för er som driver projekt och fonden som finansiär.

Huvudregeln är att jäv inte är tillåtet för vissa relationer. Om ni undrar hur vi bedömer jävssituationer i projekt så finns Allmänna arvsfondens vägledning att ladda ner längre ner på sidan. Den utgår från de riktlinjer för jäv som används i handläggningen av ert projekt.

Viktiga tips till er som driver projekt

  • Uppge eventuella jävsrelationer redan i ansökan.
  • Se till att stämma av med projektets handläggare hos Allmänna arvsfonden så snart som möjligt om det uppstår en situation under projektet som ni tror kan handla om jäv.
  • Undersök alltid om det finns flera möjliga utförare för ett uppdrag. Välj, om möjligt, någon som inte berörs av jäv.
Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan uppdaterades 2023-03-13.