Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Ny målgrupp

Den 1 juli 2021 väntas en ny lag om Allmänna arvsfonden träda i kraft. Lagförslaget innebär bland annat att projekt med äldre som målgrupp kan ansöka om pengar ur fonden.

Om riksdagen beslutar i enlighet med förslaget så kommer äldre personer (över 65 år) efter den 1 juli att vara en ny målgrupp tillsammans med de tidigare målgrupperna: barn, unga och personer med funktionsnedsättning.

Under början av sommaren läggs nya blanketter och instruktioner ut på Arvsfondens webbplats. Fram till den 1 juli kommer alla inkomna ansökningar att hanteras och bedömas utifrån den nuvarande lagen. Vår rekommendation är därför att inte skicka in ansökningar som rör den nya målgruppen före den 1 juli.

Vi kommer löpande att fylla på med information på webbplatsen.

Krönika av Arvsfondsdelegationens ordförande Håkan Ceder

Om nya lagen på regeringens webbplats

Sveriges radios reportage om den nya lagen

Vill du prenumerera på Arvsfondens nyhetsbrev?

Sidan uppdaterades 2021-05-03.