Till innehållet

Vanliga frågor om att ansöka

Här finns svar på vanliga frågor om att söka pengar från Allmänna arvsfonden.

Målgrupper

8. Vilka åldrar räknas som ungdomar?

För att få pengar ur Arvsfonden måste projektet inkludera minst en av de fyra målgrupperna:

  • Barn 0 - 11 år,
  • Ungdomar 12 år - 25 år,
  • Personer som har fyllt 26 år och har en funktionsnedsättning
  • Äldre personer som har fyllt 65 år

Vi räknar alltså åldersspannet 12 år - 25 år som ungdomar.

9. Kan ett projekt ha flera målgrupper, till exempel äldre och personer med funktionsnedsättning?

Ja. Man kan ha flera målgrupper i ett projekt. Ofta ligger fokus på en huvudmålgrupp men det går att kombinera, vilket många projekt gör. Till exempel finns en del äldreprojekt som kombinerar äldre personer som har fyllt 65 år och ungdomar i generationsprojekt.

Projektstöd - vad som krävs för att få stöd

Frågorna under denna rubrik handlar om vår ena stödform, projektstöd. Ni ansöker om projektstöd om ni vill utveckla en metod eller verksamhet.

11. Vad händer när Allmänna arvsfonden fått vår ansökan om projektstöd?

När vi har er ansökan börjar arbetet med att bedöma hur väl ert projekt stämmer överens med Allmänna arvsfondens krav och kriterier för stöd.

Vi börjar med att ta ställning till om er organisation är behörig att få pengar från Allmänna arvsfonden.

En grupp med handläggare läser sedan er ansökan och gör en första bedömning om projektet lever upp till de tre kriterierna. För att kunna göra bedömningen behöver handläggarna ibland mer information, då hör de av sig till er med fler frågor.

Om det finns ett behov kommer ni att behöva komplettera ansökan med ytterligare handlingar som offerter och andra underlag som visar hur ni kommit fram till de önskade budgetposterna. Dessa kommer Allmänna arvsfondens controllers att gå igenom, när de granskar projektets budget.

12. Kan man få pengar för utbildning? Till exempel öka kunskapen hos äldre i datakunskap?

Utbildning och studiecirklar är vanliga aktiviteter i våra projekt, men fokus måste ligga på att utveckla en metod eller ett arbetssätt. Projektet kan inte enbart handla om att under tre år höja kunskapen hos en grupp personer (till exempel i datakunskap) för att man ska få arvsfondsmedel.

13. Är det möjligt att söka projektstöd för att prova en verksamhet på annan ort?

Ja, det kan det vara om det inte är exakt samma verksamhet. Man behöver ofta tänka lite nytt för en ny ort. Man kan inte beviljas projektstöd för att etablera exakt samma verksamhet i ”ort B” som redan finns i ”ort A”. Idén behöver visa på en viss utveckling på den nya orten.
Observera: För vår andra stödform lokalstöd (om ni vill bygga eller anlägga något) gäller andra regler. Då räcker det att liknande verksamhet inte finns inom 10 kilometer från platsen där ni vill göra byggnationen.

14. Går det att söka pengar till en förstudie?

Arvsfonden beviljar förstudier i undantagsfall, då förutsättningarna för att undersöka om ett projekt är möjligt att genomföra är mycket komplicerade och det inte gjorts något liknande inom området. Exempelvis om det behöver göras en miljökonsekvensanalys av ett område inför en lokalstödsansökan, eller om det behöver utredas övergripande förutsättningar för om en projektidé är genomförbar.

Villkor för förstudier:

  • En förstudie kan max hålla på i sex månader och kan max omfatta 500 000 kronor.
  • Förstudier ska inte användas för att göra sådant som ingår i sedvanligt förarbete inför en vanlig ansökan.
  • I en förstudie bör det inte ingå någon projektverksamhet med målgruppen.
  • Förstudie ansöks om med den ordinarie ansökningsmallen för projektstöd.
  • En genomförd förstudie är inte en garanti om att sökande kommer få bifall på projektidé som baseras på förstudien.

Bolla era projektidéer med oss!

Ring gärna och bolla era projektidéer med någon av våra handläggare. Se våra telefontider nedan. Det är olika tider och telefonnummer beroende på vilken av fondens två stödformer som din fråga gäller.

Projektstöd: när ni vill utveckla en metod eller verksamhet.

Lokalstöd: när ni vill göra en byggnation för att starta en ny verksamhet.

Projektstöd
Tisdag
9.00-11.00
Torsdag
9.00-11.00
Telefon
08-700 09 40
Lokalstöd
Torsdag
9.00-11.00
Telefon
08-700 08 41

Telefontiderna är alltid inställda på helgdagar/röda dagar.

En fyrkantig byggnad målad i färgglada ränder. I förgrunden syns färgglada vimplar.

Cyklopen i Högdalen (Stockholm) är ett brukarstyrt kulturhus som byggts med stöd av Allmänna arvsfonden. Genus-, demokrati- och mångfaldsfrågor präglar verksamheten.

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan uppdaterades 2024-06-12.