Arvsfonden genom tiderna

Arvsfonden inrättades 1928 och firade därmed 80-års jubileum 2008. Den här studien är en genomarbetad historisk beskrivning av fondens verksamhet och roll i samhället.
Senast uppdaterad: 27 september, 2017 - 11:14

Kunskap om Arvsfonden - inblick i samhällsutvecklingen
Syftet med Roger Qvarsells studie har varit att ge kunskap om Arvsfondens verksamhet och arbetsformer under de gångna 80 åren och en inblick i de sociala problem som funnits. Den visar också vilken roll Arvsfonden spelat för att påverka och driva fram sociala förändringar.

Ett omfattande arkivmaterial i Riksarkivets samlingar av konseljhandlingar, Riksdagstryck och intervjuer med tidigare departementsrådet Ossian Larnstedt, tidigare chef för Arvsfonden under många år, är några av de källor som legat till grund för studien.

Utvärderingen har genomförts av Roger Qvarsell, professor vid tema Kultur och samhälle inom Institutionen för studier av samhällsförändring och kultur (ISAK) vid Linköpings universitet.

Utvärderingen blev klar hösten 2011.