Arvsfondens Guldkorn 2015

Arvsfondens Guldkorn är en utmärkelse som ges till lyckade projekt som har överlevt efter det att Arvsfondens finansiering har upphört.
Senast uppdaterad: 28 september, 2017 - 09:09

Utmärkelsen delas ut i kategorierna barn, ungdom och personer med funktionsnedsättning, samt för om- till- eller nybyggnation av lokaler med fokus på dessa grupper. Syftet med priset är att uppmärksamma hur nyskapande verksamheter inom föreningsvärlden bidrar till att utveckla och förbättra vårt samhälle. Läs mer om de utmärkta projekten nedan.

BOM - ett projekt för våldsutsatta barn och deras mammor - Årets Guldkorn i kategori barnprojekt 2015

Kvinnorättsförbundet i Malmö har samarbete med Clownronden i Malmö, Teater Sagohuset i Lund samt Iranska Flyktingrådet i Göteborg genom ett treårigt arvsfondsprojekt utvecklat modeller och väl fungerande metoder för att hjälpa barn som utsatts för eller bevittnat våld i sin hemmiljö. Föreningens modell fokuserar på livsbejakande humor, glädje, skratt, naturupplevelser och berättande och har implementerats i såväl offentliga som ideella verksamheter i Malmö.

Crossing boarders – ett metodmaterial som förändrar - Årets Guldkorn i kategori ungdomsprojekt 2015

Genom ett treårigt arvsfondsprojekt har Stiftelsen Crossing boarders tagit fram ett metodmaterial - ”Jämställdhetseffekten” - som skapar förutsättningar för tjejer att få tillgång till ett bredare sortiment av fritidsaktiviteter. Målet från start var att tjejer skulle få ökat tillträde till idrotter och fritidsaktiviteter som idag domineras av män. Genom projektet har organisationen bidragit till att flytta fram positionerna för jämställdhets- och inkluderingsarbetet i Sverige.

Mamas Retro - Årets Guldkorn i kategori personer med funktionsnedsättning 2015

Genom ett tvåårigt Arvsfondsprojekt har föreningen forum SKILL stärkt kvinnor med kognitiva eller fysiska funktionsnedsättningar och deras möjligheter att få en meningsfull sysselsättning genom en alternativ daglig verksamhet eller anställning som kooperatör i ett socialt företag. Deltagarna erbjudas utbildning i marknadsföring, socialt företagande, vardagsjuridik, inredning/skyltning, bokföring och vardagsekonomi och annat som behövs för att driva socialt företagande. Verksamheten drivas vidare som ett socialt arbetsintegrerat företag. Projektet har även arbetat fram en plattform som binder samman utbildning inom särvux, särgymnasiet och folkbildningen med konkreta arbetsuppgifter i en second-handbutik för att stärka det kvinnliga entreprenörskapet bland målgruppen så att möjligheten till alternativa anställningar ökar.

Byggnation av allaktivitetshall - Årets Guldkorn i kategori lokalstöd 2015

Genom byggnationen av aktivitetshallen i Burseryd har nya verksamheter har kunnat startas upp, bland annat fotboll och innebandy för personer med funktionsnedsättning. Hallen har också gjort att säsongen för barn och ungdomar inom flera idrotter och aktiviteter förlängts i och med möjligheten att träna inomhus.