Arvsfondens Guldkorn 2017

Arvsfonden delar ut priset Guldkorn till utvalda projekt som har överlevt efter det att Arvsfondens finansiering har upphört. Syftet är att uppmärksamma hur nyskapande verksamheter inom föreningsvärlden bidrar till att utveckla och förbättra vårt samhälle. Utmärkelsen delas ut i kategorierna Barn, Ungdom, Personer med funktionsnedsättning och Lokalstöd.
Senast uppdaterad: 9 januari, 2018 - 10:52

Guldkorn 2017 kategori Barn

Projekt: Jämlik ishall
Förening: Svenska Konståkningsförbundet
Motivering: Projektet Jämlik ishall har gett barn och unga med funktionsnedsättning möjlighet att utöva issporter, samt arbetat för att öka tillgängligheten i Sveriges ishallar. Genom samarbete mellan handikappföreningar och traditionella idrottsföreningar på lokal nivå visar projektet hur både ishallar och idrottsverksamhet kan öppnas upp för nya målgrupper.

Guldkorn 2017 kategori Ungdom

Projekt: Barnrättsbyrån
Förening: Barnrättsbyrån
Motivering: Projektet Barnrättsbyrån har med barn och ungdomars aktiva deltagande utvecklat en verksamhet som erbjuder praktisk hjälp, stöd och rådgivning i rättighetsfrågor. Barnrättsbyrån kan vägleda i enskilda ärenden och fysiskt närvara som stöd i kontakt med till exempel myndigheter – allt utifrån barn och ungdomars individuella behov.

Guldkorn 2017 kategori Personer med funktionsnedsättning

Projekt: Mamma, pappa, lam – att vara förälder och ryggmärgsskadad
Förening: Stiftelsen Spinalis
Motivering: Projektet Mamma, pappa, lam – att vara förälder och ryggmärgsskadad har höjt kunskapsnivån om frågor som rör fertilitet, graviditet, förlossning och föräldraskap hos personer med ryggmärgsskada. Projektet har spridit stor kännedom och ökat förståelsen för dessa frågor, och arbetet har fått stor uppmärksamhet i såväl Sverige som internationellt.

Guldkorn 2017 kategori Lokalstöd

Projekt: Skälbyträdgården – en oas för alla sinnen
Förening: Studiefrämjandet i Småland/Gotland
Motivering: Skälbyträdgården – en oas för alla sinnen ökar allas möjlighet att vistas ute i en miljö som lockar sinnen och upptäckarlust, bjuder på naturupplevelser, ökar kunskapen om miljö och kretslopp samt inbjuder till rekreation och återhämtning. Genom projektet har en trädgård skapats som är tillgänglig för alla oavsett funktionsförmåga.