Arvsfondens Sverigeresa

För att sprida information om vår verksamhet, våra kriterier och hur man som förening söker pengar ur fonden genomför vi just nu en Sverigeresa.
Senast uppdaterad: 13 maj, 2019 - 10:45

Allmänna arvsfondens medel ska gå till nyskapande och utvecklande projekt i föreningslivet, till förmån för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Under 2018 besökte vi Blekinge och Västerbottens län. Under 2019 har vi hittills besökt Göteborg i Västra Götalands län samt Linköping i Östergötland.

Kommande informationsträffar 2019

Under hösten 2019 kommer Arvsfondens Sverigeresa även att besöka:

  • Halland
  • Södermanland

Information om dessa träffar kommer att publiceras på denna sida.