Att veta sin plats

Vad får människor i förorten att delta och engagera sig i den civila sfären? Hur påverkar arvsfondsprojekten och vilka spår lämnar de efter sig?
Senast uppdaterad: 6 april, 2017 - 15:56

På uppdrag av Arvsfonden har forskare Jonas Lindström, fil.dr. i sociologi och lektor i socialt arbete vid Södertörns högskola, 2016 följt upp och utvärderat flera aktuella projekt som genomförts av ideella organisationer i Stockholm. Studien ger kunskap för att förstå och förklara vilka omständigheter som är centrala när människor i den urbana periferin deltar och engagerar sig i den civila sfären. Utvärderingen undersöker också hur de projekt som verkar i förorten kan förstås, vilka processer som påverkar dem och vilka spår som de lämnar.

Utvärderingen slutredovisades vid ett seminarium i Stockholm 2 november 2016.

Vill du veta mer om Arvsfondens utvärderingar?

Annica Thomas utvärderingsansvarig
Telefon: 08-700 07 94
E-post: fornamn.efternamn@arvsfonden.se