Beslut om stöd

Arvsfondsdelegationen sammanträder sex gånger per år. Vid dessa tillfällen beslutar man om vilka projekt som ska få pengar ur Arvsfonden.
Senast uppdaterad: 17 april, 2019 - 17:29

Varje år får hundratals projekt över hela landet stöd ur Arvsfonden. År 2018 fördelades 647 miljoner kronor. I genomsnitt är det var femte ansökan som svarar upp mot våra kriterier och får pengar för sitt projekt.

Uppskattningsvis är det över 9 000 projekt som fått stöd ur fonden sedan 1970. Projekten är i alla storlekar och spridda över hela landet.

Handläggningstid

Ansökningar kan lämnas in när som helst under året. För närvarande är handläggningstiden i genomsnitt cirka 6 månader för nya projekt och cirka 2 månader för fortsättningsprojekt.

Arvsfondsdelegationens ledamöter

Håkan Ceder, ordförande
Johan Lycke, vice ordförande (kansliråd på Utbildningsdepartementet)
Beatrice Hopstadius, ledamot (enhetschef på Socialstyrelsen)
Helena Corell, ledamot (verksamhetsutvecklare på Domstolsverket)
Per Kölhed, ledamot (vice ordförande på Handikappförbunden)
Magnus Jägerskog, ledamot (generalsekreterare på BRIS)
Hanna Åkesson, ledamot (utredare på Sveriges Kommuner och Landsting)

Arvsfondsdelegationens sammanträden 2019

  • 13 februari
  • 10 april
  • 5 juni
  • 18 september
  • 23 oktober
  • 11 december

Under Länkar nedan hittar du mer information om Arvsfonden och de projekt som tidigare fått pengar.