Beslut om stöd

Arvsfondsdelegationen sammanträder sex gånger per år. Vid dessa tillfällen beslutar man om vilka projekt som ska få pengar ur Arvsfonden.
Senast uppdaterad: 17 juni, 2019 - 15:08

Varje år får hundratals projekt över hela landet stöd ur Arvsfonden. År 2018 fördelades 647 miljoner kronor. I genomsnitt är det var femte ansökan som svarar upp mot våra kriterier och får pengar för sitt projekt.

Uppskattningsvis är det över 9 000 projekt som fått stöd ur fonden sedan 1970. Projekten är i alla storlekar och spridda över hela landet.

Handläggningstid

Ansökningar kan lämnas in när som helst under året. För närvarande är handläggningstiden i genomsnitt cirka 6 månader för nya projekt och cirka 2 månader för fortsättningsprojekt.

Arvsfondsdelegationens ledamöter

 • Håkan Ceder, ordförande
 • Mattias Ludvigsson, vice ordförande (biträdande enhetschef på Kulturdepartementet)
 • Beatrice Hopstadius, ledamot (enhetschef på Socialstyrelsen)
 • Helena Corell, ledamot (verksamhetsutvecklare på Domstolsverket)
 • Hanna Åkesson, ledamot (utredare på Sveriges Kommuner och Landsting)
 • Rosaline Marbinah, ledamot (ordförande för Sveriges ungdomsorganisationer, LSU)
 • Magnus Jägerskog, ledamot (generalsekreterare på BRIS)
 • Margareta Israelsson, ledamot (tidigare ordförande för Parasportförbundet)
 • Mattias Lundekvam, ledamot (förbundsordförande för Hörselskadades riksförbund)

Arvsfondsdelegationens sammanträden 2019

 • 13 februari
 • 10 april
 • 5 juni
 • 18 september
 • 23 oktober
 • 11 december

Under Länkar nedan hittar du mer information om Arvsfonden och de projekt som tidigare fått pengar.