Så finansieras projekten

Under 2017 betalade Arvsfonden ut nästan 597 miljoner kronor till olika projekt över hela Sverige.
Senast uppdaterad: 10 april, 2018 - 13:32

Hur mycket pengar fördelas varje år?

Hur mycket pengar som totalt kan betalas ut till projekt ser olika ut för olika år och beror på två saker:

  • Hur många och hur stora de arv som kommer in till fonden är. Något som är omöjligt att räkna ut i förväg.
  • Inkomsten från investerade pengar. Pengarna som kommer in till fonden investeras i aktier och obligationer. Det som Arvsfonden tjänar på aktierna och obligationerna kan sedan delas ut till projekt. 

Tillsammans gör detta att det är svårt att säga i förväg hur mycket pengar totalt som finns att dela ut.

Varför delas inte alla pengar ut varje år?

Arvsfonden finansierar projekt som beräknas pågå i upp till tre år. För att inte hamna i en situation där projekt måste avbrytas för att pengar saknas, måste det finnas ett visst sparande av fondens rörliga tillgångar – en så kallad buffert.

Osäkerheten kring hur mycket tillgångar fonden har att dela ut till projekt årligen, gör också att inte alla pengar kan delas ut.

Ung man på klättervägg

Kammarkollegiet företräder Allmänna arvsfonden

Det är Kammarkollegiets uppgift att företräda fonden och se till att pengarna kommer in från dödsbon där fonden är arvinge. Kammarkollegiet betalar också ut pengar till beviljade projekt.

Kammarkollegiet förvaltar Allmänna arvsfondens pengar

Det är Kammarkollegiets kapitalförvaltning som förvaltar Allmänna arvsfonden.