Så finansieras projekten

Under 2018 betalade Arvsfonden ut 647 miljoner kronor till olika ideella projekt över hela Sverige.
Senast uppdaterad: 27 juni, 2019 - 16:49

Arv och gåvor

Den största delen av Arvsfondens intäkter kommer från arv. Arvsfonden blir legal arvinge när en person avlider utan att efterlämna make/maka eller närmare släktingar än kusiner och samtidigt inte har testamenterat sin egendom till någon annan. Arvsfonden kan även få egendom genom gåva, testamente eller genom att en person har angett Arvsfonden som förmånstagare i sitt försäkringsavtal.

Återvinning av metallföremål

De senaste åren har Arvsfonden också fått in pengar från metallåtervinning. I maj 2016 beslutade riksdagen att metallföremål som inte förbränts vid kremering ska kunna återvinnas genom materialåtervinning. Eventuellt ekonomiskt överskott som krematoriet får från återvinningen ska gå till Arvsfonden.

Hur mycket pengar fördelas varje år?

Hur mycket pengar som totalt kan betalas ut till projekt ser olika ut från år till år och beror på två saker:

  • Hur mycket pengar som kommer in till Arvsfonden genom arv, gåvor och metallåtervinning. Detta är omöjligt att räkna ut i förväg.
  • Inkomsten från investerade pengar. Pengarna som kommer in till fonden investeras i aktier och obligationer. Det som Arvsfonden tjänar på aktierna och obligationerna kan sedan delas ut till projekt. 

Tillsammans gör detta att det är svårt att säga i förväg hur mycket pengar totalt som finns att dela ut.

Varför delas inte alla pengar ut varje år?

Arvsfonden finansierar projekt som beräknas pågå i upp till tre år. För att inte hamna i en situation där projekt måste avbrytas för att pengar saknas, måste det finnas ett visst sparande av fondens rörliga tillgångar – en så kallad buffert.

Osäkerheten kring hur mycket tillgångar fonden har att dela ut till projekt årligen, gör också att inte alla pengar kan delas ut.

Ung man på klättervägg

Kammarkollegiet företräder Allmänna arvsfonden

Det är Kammarkollegiets uppgift att företräda fonden och se till att pengarna kommer in från dödsbon där fonden är arvinge. Kammarkollegiet betalar också ut pengar till beviljade projekt.

Kammarkollegiet förvaltar Allmänna arvsfondens pengar

Det är Kammarkollegiets kapitalförvaltning som förvaltar Allmänna arvsfonden.

Vanliga frågor

Har du frågor om Arvsfonden, hur vi jobbar eller vad pengarna går till? Här kan du läsa svaren på de vanligaste frågorna vi får.