Boka ett telefonmöte för att bolla er idé! (Lokalstöd)

Fyll i vårt kontaktformulär för lokalstöd så ringer vi upp dig. Vår ambition är att återkomma inom en vecka.

Observera att om din idé istället gäller utveckling av verksamheter och metoder ska du istället fylla i kontaktformuläret för projektstöd.

Verksamheten som planeras i lokalen eller anläggningen ska vara nyskapande på orten (inom 10 kilometer), och tydligt skilja sig från föreningens vanliga verksamhet. Det kan också innebära att föreningen aktivt riktar sig till en ny målgrupp (barn, ungdomar eller personer med funktionsnedsättning).
Minst en av Arvsfondens tre målgrupper, barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning, ska vara med i projektet. Målgruppen ska vara delaktig utifrån sina förutsättningar i projektets utformning, från planering till genomförande. I lokalstödsprojekt handlar målgruppens delaktighet inte bara om planering inför byggnationen, utan också att målgruppen har inflytande i den fortsatta verksamheten.
Alla föreningar som får lokalstöd av Arvsfonden förbinder sig att driva verksamheten i minst 10 år. Därför krävs det att föreningen har ett tioårigt nyttjanderättsavtal/arrendeavtal för lokalen och/eller marken. Det ska finnas en plan för hur verksamheten ska komma igång efter byggnationen, och för hur föreningen ska kunna driva verksamheten under minst 10 år. Chansen att projektet överlever på lång sikt ökar om föreningen samarbetar med andra föreningar eller aktörer.