Boka ett telefonmöte för att bolla er idé! (Projektstöd)

Fyll i vårt kontaktformulär för projektstöd så ringer vi upp dig. Vår ambition är att återkomma inom en vecka.

Observera att om din idé istället gäller om-, till-, eller nybyggnation ska du istället fylla i kontaktformuläret för lokalstöd. 

Projektet måste skilja sig från den sökande organisationens ordinarie verksamhet. Om en organisation vill göra något som är helt nytt för den egna organisationen, men som genomförs i stor skala av andra, är det inte tillräckligt nyskapande. Graden av nyskapande måste sättas i ett sammanhang för att kunna bedömas, det vill säga en idé är nyskapande i förhållande till något annat som görs eller inte görs. Här är några exempel på vad Arvsfonden menar med nyskapande när det gäller projektstöd: - utveckla metoder och verksamheter som inte redan finns - vidareutveckla en metod eller verksamhet för en ny målgrupp - vidareutveckla en metod eller verksamhet i en ny riktning - pröva nya samarbeten, nya arbetsmodeller eller nya former av mötesplatser
Minst en av Arvsfondens målgrupper - barn, ungdom och personer med funktionsnedsättning - ska vara med i projektet, från planering till genomförande. Målgruppen ska vara delaktig utifrån sina egna förutsättningar i projektets utformning och genomförande. Det innebär att det ibland är representanter för målgruppen som företräder målgruppens perspektiv. Ofta, men inte alltid, kommer projektidéerna från målgruppen. Om målgruppen inte är en del av den sökande organisationen ska organisationen kunna beskriva hur den tagit reda på att projektet svarar mot målgruppens behov och intressen. Den sökande organisationen ska också kunna beskriva hur den har tagit tillvara målgruppens idéer och perspektiv. Målgruppens delaktighet i projektet bedöms utifrån hur mycket och på vilket sätt målgruppen är med i projektets olika delar.
Det ska finnas en plan för överlevnad efter projekttidens slut. Exempel på fortsättning kan vara att: - projektet blir en del av föreningens verksamhet - verksamheten fortsätter men i en annan huvudmans regi - organisationen sprider metoder som utvecklats inom projektet