Music Passion

Projektet syfte är att skapa en metod och en arbetsform med hjälp av musik för att främja hälsa, socialt deltagande och en aktiv fritid för personer med en kognitiv funktionsnedsättning.

Projektstöd
Pågående
Funktionsnedsättning
Skara

Projektet drivs av Skara kommun

Adress: 
Omsorgsförvaltningen
532 88 SKARA
Telefon: 
0511-32812

Tabs

Projektfakta

Syfte

Syfte är att skapa en metod och en arbetsform i omsorgsförvaltningen i Skara kommun för att främja hälsa, socialt deltagande och en aktiv fritid för personer med funktionsnedsättning. Vi vill vara en del i "En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011-2016".

Dagens unga vuxna har behov, önskemål och intressen som gör att vi vill och måste förändra vårt arbetssätt och innehåll i omsorgsverksamheten. Vi vill med detta projekt arbeta in nya arbetssätt och metoder som leder till en innehållsrik och utvecklande vardag samt aktiv fritid för personer med kognitiv funktionsnedsättning.

Mål

Målsättning är att arbeta fram en metod som personal kan använda i sitt vardagliga arbete som stärker och motiverar en person med kognitiv funktionsnedsättning till bättre hälsa, livskvalitet, kommunikation och delaktighet.  Att man skapar ett socialt och lärande forum med hjälp av musik som utgångspunkt.

Samarbete

Omsorgsförvaltningens ledning och politiker är mycket positiva till projektet och samarbetet. Music Factory är en viktig samarbetspartner då de står för fantastiska lokaler samt kunskapen när det gäller musik. Forskningsdelen har vi samarbetar med Skaraborgsinstitutet för forskning och utveckling. Samarbete förs även med deltagarna, föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning (FUB) samt studieförbundet vuxenskolan.

Senast uppdaterad: Saturday, 20 August, 2016 - 04:00

Följ projektet på