Otto - Vägen vidare

Många nykomna unga lever i ofrivillig ensamhet och upplever en stor tomhet när de anländer till Sverige. Därför behövs projektet Otto- Vägen vidare. Vi skapar förutsättningar för möten mellan människor för att våga ta klivet vidare ut i samhället.

Projektstöd
Pågående
Ungdomar
Malmö

Projektet drivs av Ensamkommandes Förbund

Adress: 
Östra Förstadsgatan 27
212 12 MALMÖ
Telefon: 
070 881 09 98

Tabs

Projektfakta

Syfte

Många nykomna ungdomar lever i ofrivillig ensamhet och upplever en stor tomhet. Många ungdomar har anlänt efter en strapatsfylld förändring i livet och ofta en lång resa för att undkomma krig, fattigdom, rättslöshet och andra orättvisor. De flesta kommer på sikt att bli en stor tillgång för Sverige men det är viktigt att komma rätt i samhället från början. Därför behövs Otto- Vägen Vidare.

 

Senast uppdaterad: Saturday, 20 August, 2016 - 09:00