Spilloteket – Hur mycket får man spilla?

Projektet ska genom kreativt skapande lyfta in barns tankar och idéer kring framtida lösningar inom hållbarhet i samhällsdebatten.

Projektstöd
Avslutat
Barn
Östersund

Projektet drivs av Spilloteket

Adress: 
c/o Linda Vestberg, Hagvägen 4
836 94 ÅS

Tabs

Projektfakta

Syfte

Spilloteket är en kreativ återbruksverkstad och ett demokratiskt forum i vilket barnen får tänka med hela kroppen. Hållbarhet, i ekologisk, social och ekonomisk mening, är grunden för hela verksamheten. Spilloteket samlar in produktionsspill från industrier och företag i Jämtlands län för att därefter använda det som material för kreativt skapande med barn och unga.

Syftet med projektet är att genom kreativt skapande lyfta in barns tankar och idéer kring framtida lösningar inom hållbarhet i samhällsdebatten.

Mål

Målet är att samtliga skolbarn, 9 600 barn i Åre, Krokom och Östersunds kommun, under tre år ska få delta i olika paketlösningar som är anpassade till respektive årskurs. Dessa innehåller intensivvecka, inspirationsdagar, processpaket från ax till limpa, utställningar, fortbildning av personal där Spilloteket besöker eleverna på respektive skola.

Projektets överlevnad

Efter projekttiden fortsätter projektet genom samverkan, sponsoravtal och avsiktsförklaringar mellan bostadsbolag, kommunerna, företag, Navigatorcentrum, skolor, bibliotek och Studieförbundet Vuxenskolan.

Senast uppdaterad: Thursday, 6 September, 2018 - 13:39

Följ projektet på