Teckenspråkigt IT stöd för döva och hörselskadade

Projektstöd
Pågående
Funktionsnedsättning
Stockholm

Projektet drivs av Stockholms Dövas Förening

Adress: 
Palmfeltsvägen 13 B
121 62 Stockholm
Telefon: 
0702542401

Tabs

Projektfakta

Mål

Målet med projektet är att öka självständigheten bland döva och hörselskadade genom att erbjuda utbildning och support på teckenspråk till IT-produkterna som används i vardagen. Med kunskaperna och verktygen kan individerna själva aktivt ta del av informationsflödet och tjänster som finns tillgängligt. 

Projektets överlevnad

Under projektets tid skall man först arbeta med insamling av behov och problem hos medlemmar, samt grupper som har nära anknytning till Stockholms dövas förening. Allteftersom skall kurser och studiematerial erbjudas för dessa personer. Längre fram skall projektet utökas till att vara behjälplig för teckenspråkiga personer i Stockholms Läns landsting.

Samarbete

Samarbetspartners i projektet är Stockholms Läns Dövas Pensionärförening, Sveriges Dövas Pensionärförbund, borådet i Seniorboendet, Döva och hörselskadade barn med familjer (DHB), Stockholms Dövas Ungdomsråd på brukarsidan.

Partners i support och utbildningssidan är Omnitor och Br Ström / Alternativ Telefoni.

Senast uppdaterad: Friday, 19 August, 2016 - 23:00

Följ projektet på