Sök projekt

About 9 000 projects have been funded by the Swedish Inheritance Fund since 1970. Since 2005 over 5,5 billion swedish crowns have been distributed to 2100 projects in the civil society. The projects are in all sizes across the country.

Filtrera och sortera sökresultatet

Sök via karta

Dölj Kartan Visa Kartan

Map loading...

Sökresultat

Listed below are all Arvfonden projects. Your search produced 1481 results.

Salaams vänner

Salaams Vänner är ett samarbetsprojekt mellan Kristna Fredsrörelsen och Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa. Vi utbildar i religionsdialog, fredsbygge och civilkurage. VI har nått över 4000 ungdomar.Röst!

RÖST! är ett projekt om unga och makt, demokrati och politik. RÖST! är partipolitiskt och religiöst obundet. RÖST! leds av Annica Carlsson Bergdahl & Jerker AnderssonYttrandefrihet i praktiken

Ung Media Sverige har under sina elva år som organisation verkat för unga människors yttrandefrihet. Med detta projekt vill vi väcka och utveckla ungdomars intresse och kunskap om yttrandefrihet, offentlighetsprincipen och pressetik.Unga smyckar stan - en röd tråd av konst och demokrati

Vi målar och pratar demokrati på workshops finns som en resurs och metod för KFUM Göteborgs övriga verksamheter.Unga somaliska kvinnor deltar i politiken

Demokratiprojekt som riktar sig till unga somaliska kvinnor.Örebro deltar

"Örebro deltar" syftar till att ca 10 ungdomar med olika typer av funktionsnedsättningar ska få ökad kunskap om de demokratiska möjligheterna att påverka samhället och sin livssituation.Utsatta barn blir insatta och drivande i fritidsverksamheten

Barnen i åldern 10-13 år är för stora för fritids men för små för ungdomsverksamhet. Utsattheten är stor för dem som inte kommer in i något sammanhang. Vi ger dem en egen arena! Projektet ingår i Arvsfondens utvärdering Fördel Barn.Stadra Scenskola - Våga vara vem

Stadra Scenskola ska ge barn 10-15 år fördjupad insikt i och förståelse för teaterarbete. Pedagoger ska vägleda barnen och ge dem medel att uttrycka sin egenart, främja självständigt tänkande och förmåga att uttrycka sig.Syskonkärlek eller i skuggan av ett syskon

Projektet ska belysa syskonens situation och behov. Syskon som har en syster eller bror kronisk sjukdom/funktionsnedsättningFritid för alla

Projektet syftar till att ge barn och ungdomar med funktionsnedsättning tillgång till ordinarie fritidsverksamheter och skapa möten mellan barn och unga med olika behov. PraLin - Praktiskt likabehandlingsarbete i skolan

Projekt PraLin – Praktiskt likabehandlingsarbete i skolan, var ett utvecklingsprojekt som syftade till att stärka och utveckla skolans likabehandlingsarbete. Projektet pågick mellan åren 2010-2012.Mormors byrå - ett berättarprojekt

Ett berättarprojekt för barn och unga då de är på sjukhus. En del i projektet är också Barnkonventionen i praktiken, som vi startar nu, jan 2011.Pages