Hitta förening

Filtrera och sortera sökresultatet

Sökresultat

Nedan visas alla Arvsfondsprojekt, grupperade på förening. Din sökning gav 1770 resultat.

.

Friskvårdsprojektet

Projektet ska öka hälsan bland medlemmarna med Marfans syndrom så att de får en bättre livskvalitet i vardagslivet.


127 JKS basket

127 Sommarfestival


A4 Skytteförening

Byggnation av skjutbana i Östersunds kommun


Abbekås Golfklubb

Fashion Freaks - Remade, Recycled, Revisted

Fashion Freaks handlar om mode, kläder och fåfänga ur ett sittande perspektiv.ABF Göteborg

Världen finns här

Projektet syftar till att utveckla arbetsformer som främjar demokrati, interkulturell kompetens samt motverkar segregation.


ABF Jönköpings län

Tryggare uppväxt i Sverige

Projektet ska stärka somaliska föräldrar och deras föräldraroll för att de ska kunna ge sina barn bättre uppväxtvillkor och en trygg tillvaro.


ABF Malmö

Drevet

Projektet syftar till att underlätta för ensamkommande flyktingungdomar i Malmö att erhålla kunskaper som ökar möjligheten till sysselsättning och försörjning.


Odling för alla

Projektet ska bygga upp en terapeutisk odlingsträdgård med kontinuerliga odlings- och andra hälsofrämjande aktiviteter för barn, ungdomar och unga vuxna som lider av psykisk ohälsa till följd av krig, flykt och liv i exil.


Säg det – sen gör det

Projektet ska skapa ett forum och metoder för att normalisera känslor genom att prata och skapa kring känslor och vänder sig till unga och vuxna personer med psykisk ohälsa med syftet att arbeta förebyggande mot psykisk ohälsa.


ABF Malmö/Tjejer i förening

Fördomsfri jämlikhet

Projektet ska skapa möten och dialog mellan unga från olika geografiska områden i Malmö som idag inte har en naturlig mötesplats. Projektet vill synliggöra och förebygga fördomar genom att arrangera aktiviteter med kreativt skapande i fokus.


ABF Mitt Skåne

Europakonsert

Projektet syftar till att skapa förutsättningar för rockmusiker med funktionsnedsättningar att kunna spela och framträda på samma villkor som musiker utan funktionsnedsättningar.


ABF Södra Småland

We Act!

Med projektet We Act! vill vi på ett roligt och prestigelöst sätt minska nyanlända ungdomars utanförskap genom att stärka språkinlärning, öka förståelsen för sociala koder och öka integrationen hos målgruppen med folkbildning och teater som metod. 


Sidor