Hitta projekt

Uppskattningsvis är det över 9 000 projekt som fått stöd ur Allmänna arvsfonden sedan 1970. Bara sedan 2005 har det delats ut 5,5 miljarder kronor till 2100 projekt i civilsamhället. Projekten är i alla storlekar och spridda över hela landet.

Filtrera och sortera sökresultatet

Sök via karta

Dölj Kartan Visa Kartan

Kartan laddas...

Sökresultat

Nedan visas alla Arvsfondsprojekt. Din sökning gav 1775 resultat.

En brottarmatta utan gränser

Projektet ska utveckla målgruppsanpassad brottning för barn och unga med intellektuell funktionsnedsättning.


Fler i Rugbyrörelse

Projektet ska utveckla formerna för rugbyträning och därmed kunna inkludera fler målgrupper i en verksamhet som ska kretsa kring rörelseglädje, sociala sammanhang och fysisk aktivitet.


La Bamba

Projektet ska skapa en mötesplats där äldre personer med funktionsnedsättning erbjuds möjligheter att delta i skapande verksamhet och social samvaro över generationsgränserna.


Initium

Projektet Initiums syfte är att bidra till att det blir fler upphovspersoner och konstutövare med funktionsnedsättning inom den professionella scenkonsten.


Vi är med! Utveckling av en ny modell för ökad delaktighet och självständighet

Projektet ska pröva och vidareutveckla befintliga metoder som kan öka delaktigheten för vuxna personer med flerfunktionsnedsättning och omfattande utvecklingsstörning.


Hälsa, delaktighet och lärande - Ett helhetsgrepp i skolan med ett nordiskt perspektiv

Föreningen Norden ska främja elevers delaktighet genom att tillsammans med grundskolor och en gymnasieskola ta fram arbetsmetoder i syfte att stärka elevernas välmående, delaktighet och arbetsglädje.


Mitt liv Min rättighet

Projektet ska uppmärksamma och underlätta situationen för nyanlända ungdomar som lever med hedersnormer.


Reality Check (tidigare Porr Exposé)

Projektets övergripande syftet är att förebygga mäns våld mot kvinnor och sexuell ohälsa bland ungdomar.


Bildstöd vid föreningsaktiviteter

Projektet ska utveckla metoder och rutiner så att bildstöd och alternativ kompletterande kommunikation (AKK) används i föreningsaktiviteter inom DHB och i andra föreningar som har verksamhet för barn och unga med språkstörningar.


Digitalt verktyg för kunskapsöverföring

Projektet syftar till att skapa verktyg och metoder för en enkel kunskapsöverföring inom ungdomsorganisationer.


Centrum för gestaltning

Syftet med projektet är att skapa en långsiktig plattform för barn och unga i Järvaområdet så att de på olika sätt får möjlighet att delta i konstnärligt skapande, från idéutveckling till en färdig produktion.Sidor