Hitta projekt

Uppskattningsvis är det över 9 000 projekt som fått stöd ur Allmänna arvsfonden sedan 1970. Bara sedan 2005 har det delats ut 5,5 miljarder kronor till 2100 projekt i civilsamhället. Projekten är i alla storlekar och spridda över hela landet.

Filtrera och sortera sökresultatet

Sök via karta

Dölj Kartan Visa Kartan

Kartan laddas...

Sökresultat

Nedan visas alla Arvsfondsprojekt. Din sökning gav 1657 resultat.

UF-företagande för nyanlända

Projektet ska ge nyanlända elever på språkintroduktionsprogram samma möjlighet att driva UF-företag som andra gymnasieelever genom ökad kunskap om samhället, företagande och arbetsmarknad och därmed stärka deras möjligheter till arbete.


Teater-Fiket

Projektet ska långsiktigt tillgodose möjligheter till sysselsättning och fritid inom kultur och estetisk verksamhet för personer med funktionsnedsättningar.


Publikcoacher för dövkulturen

Projektet ska förbättra tillgängligheten till scenkonst på svenskt teckenspråk genom att på fem platser i Sverige utveckla en ny roll i form av publikcoacher inom dövkultur.


Vi handlar, vem betalar

I projektet ska gymnasieelever själva utveckla metoder och verktyg för att påverka företag att agera mer hållbart.


Goalkeepers Academy

Projektet ska skapa nya utbildningsmoduler för program inom gymnasiekolan i syfte att intensifiera skolornas arbete med lärande för hållbar utveckling.


Killars röster om heder

Projektet ska utveckla en nationell webbplats med olika stödinsatser för killar med hedersproblematik.


Bland kakor och moln - IT för dig som är äldre med funktionsnedsättning

Projektet ska lära äldre personer med intellektuella eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar boende i Stockholms län att använda digitala hjälpmedel som stöd i vardagen, till exempel Bank-ID, betala räkningar och boka tid i vården. 


Romaniteams

Projektet ska stärka romska ungdomars hälsa, självförtroende och självbild genom boxningsträning.


Oss unga emellan - Folkbildning och samtalsverktyg till unga om psykisk ohälsa

Projektet ska ta fram olika verktyg med syfte att öka kunskap om psykisk ohälsa, minska stigma och stärka beredskapen att agera när man själv eller andra drabbas av psykisk ohälsa. Målgruppen är unga personer mellan 15 och 19 år.


"Trygg på natten" - ett förstärkt stöd till barn och unga i utsatta situationer

Projektet ska etablera en nationell stödlinje med ett professionellt, kvalitetssäkrat och tillgängligt stöd även nattetid för barn och unga upp till 18 år oavsett var i landet de bor för att bryta trenden med ökad psykisk ohälsa i målgruppen.  


Vi minskar självmorden

Projekt ska anpassa och vidareutveckla befintliga evidensbaserade och erkända metoder så att föräldrar och andra vuxna runt yngre barn, 9-11 år, kan få de verktyg som behövs för att tidigt fånga och förebygga psykisk ohälsa hos barnen.


Newcomers Youth 2.0

Projektet ska tillsammans med unga nyanlända hbtq-personer utveckla metoder och verktyg som leder till bättre mottagande och bemötande av målgruppen.


Sidor