Hitta projekt

Uppskattningsvis är det över 9 000 projekt som fått stöd ur Allmänna arvsfonden sedan 1970. Bara sedan 2005 har det delats ut 5,5 miljarder kronor till 2100 projekt i civilsamhället. Projekten är i alla storlekar och spridda över hela landet.

Filtrera och sortera sökresultatet

Sök via karta

Dölj Kartan Visa Kartan

Kartan laddas...

Sökresultat

Nedan visas alla Arvsfondsprojekt. Din sökning gav 1791 resultat.

Tyck till - för ökad kompetenshöjning inom digital synpunktshantering och e-förvaltning för personer med funktionsnedsättning

Projektet ska undersöka och identifiera orsaker till att personer med funktionsnedsättning sällan använder de digitala synpunktsfunktioner som nu byggs upp av det offentliga runt om i Sverige.


Något har hänt - om att må bättre efter sexuellt våld

Syftet med projektet är att målgruppen personer med intellektuell funktionsnedsättning, ska få stärkta förutsättningar till trygghet, integritet och sexuell hälsa samt verktyg för att hantera våld, utsatthet och kränkningar av personliga gränser.


Tillsammans är man mindre ensam

Projektet Tillsammans är man mindre ensam syftar till att främja den psykiska hälsan hos ensamkommande och nyanlända mellan 13–25 år. Målet är att skapa en medvetenhet och kunskap om psykisk och fysisk hälsa.


Det syns inte

Projektet ska med en föreställning om ungdomars vardag, och med workshops och digitalt material kopplat till föreställningen, bidra till att bryta tabun och bidra med kunskap om förebyggande av psykisk ohälsa.


Min digitala livsplattform Digi-JAG - En digital kognitivt tillgänglig lärmiljö

Projektet ska utveckla en nätpedagogisk modell och en digital lärplattform som stödjer personer med måttlig utvecklingsstörning i det livslånga lärandet.


Framåt!

Framåt! är ett arbetsmarknadsförberedande program som syftar till att stärka kopplingarna mellan utbildning och jobb samt minska trösklarna till den svenska arbetsmarknaden för ungdomar mellan 16–20 år


Sex i rörelse - ett sexualupplysningsprojekt för och med unga personer med rörelsenedsättning

Projektets ska förbättra den sexuella hälsan bland personer med rörelsenedsättningar och skapa rum för samtal om kärlek och relationer för målgruppen.


Tryggare uppväxt i Sverige

Projektet ska stärka somaliska föräldrar och deras föräldraroll för att de ska kunna ge sina barn bättre uppväxtvillkor och en trygg tillvaro.


Lundsbrunns Rymdcenter

Lundsbrunns barn och ungdomsverksamhet är främst inriktad på barn och ungas egenkraft, vilja att ta egna beslut och att leda sin verksamhet på egen hand med engagemang från vuxna.


Vardagens civilkurage

Projektets har skapat möjligheter för unga personer att lära sig att bemästra en bred form av civilkurage.


... när vi lyser för varandra...

Projektet är ett 3-årigt scenkonstnärligt undersökande projekt som pågick juni 2015 - juni 2018. Det var uppbyggt kring samarbetsprocesser med teckenspråkiga barn och unga samt deras vuxna.LEV

LEV projektet syftar till att stötta ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) att hitta livsstrategier för att följa sina drömmar genom att arbeta medvetet med sin hälsa och sin livssituation.Sidor